YRITYS

LUONTAISTERVEYS- JA TURVEKAUPPA LehtoPeat Oy

PeatCare on LehtoPeat Oy:n virallinen verkkokauppa, josta löydät Suomalaisia, luonnonmukaisia ja puhtaita turvetuotteita.

 

LEHTOPEAT OY:N HISTORIA


LehtoPeat Oy:llä on pitkät perinteet suomalaisen turpeen jatkojalostamisessa. Yhtiön perustaja Heikki Ruha on työskennellyt turvealan yrittäjänä yli 30 vuotta.

Yhtiön omistamalta Lehtosuolta löytyi erinomaista laatua oleva hoitoturvekerros, mikä innosti kokeilemaan myös hoitoturvetuotantoa. Tänään tuotanto on  yksinomaan hoitoturpeen nostamista ja sen jatkojalostamista valmiiksi tuotteiksi.

LehtoPeat Oy on toiminut alan uranuurtajana. Tuotemerkki ”Lehtosuon Hoitoturve – Lehto Peat®” rekisteröitiin alkuvuodesta 2002.

Suurena apuna hoitoturpeen tuotannon organisoinnissa on ollut turvetutkija, geologi Riita Korhonen Geologisesta tutkimuskeskuksesta. Hoitoturve-esiintymä analysoitiin ja tulokset olivat lupaavia. Lehtosuolta löytynyt turvekerrostuma on erittäin vanhaa ja koostumukseltaan hoitoturpeeksi ihanteellista. Johtuen suon sijainnista. Suo on noin 200 metriä merenpinnan yläpuolella ja on vedenjakaja alueella, eikä sinne laske valumavesiä ainoastaan poistuu turve on puhdasta ja samettimaista, helppo tehdä erilaisia hoitoja.

Hoitoturvetuotanto vaatii erikoisosaamista. Vuonna 1997 yhtiön omistajat kouluttautuivat Euroopan unionin rahoituksella järjestetyssä pitkäkestoisessa koulutusprojektissa ”Elantoa suosta”.

Koulutuksessa alan parhaat asiantuntijat kouluttivat osallistujia hoitoturveosaamisen saloihin. Tuskin missään muualla hoitoturpeesta tiedetään niin paljon kuin Suomessa.

Teoreettinen osaaminen ja turvetuotanto ei kuitenkaan riittänyt Ruhan ”turveveljeksille” ja niinpä he hakeutuivatkin Jyväskylän sosiaali- ja terveysoppilaitokseen erityiskoulutukseen. "Turveveljekset" valmistuivat turvehoitojen asiantuntijoiksi 1999.

LehtoPeat Oy järjestää myös kursseja, joilla koulutetaan uusia turvehoitajia.

Nykyään LehtoPeat Oy:ltä on saatavissa erilaisia hoitavia turvetuotteita noin 30.

Koulutettuja turvehoitajia on kautta maan noin 250 - turpeessa on tulevaisuus!